Top

Niet goed, geld terug

Herroepen van uw bestelling


U hebt het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen dat u de overeenkomst wil herroepen.
U kunt daarvoor het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping gebruiken (download Microsoft Word-versie hier) of het digitale formulier onderaan deze pagina, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling over de herroeping te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard-levering) onverwijld van ons terug. In elk geval niet later dan veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. 

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in elk geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden.

U dient de goederen onverwijld, in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u herroeping aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

De directe kosten om de goederen terug te enden zijn voor uw rekening. Indien gewenst kunt u onze eigen bezorgdienst inschakelen om uw goederen te komen ophalen.
De vaste kosten voor deze service bedragen €150 euro per bestelling.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als die het gevolg is van een gebruik ervan, dat verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Aan:
House of Chesterfield
Franklinstraat 4a
7903AC Hoogeveen
0031 85 2730143
info@houseofchesterfield.be
Van:
@
Retouren:
Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de volgende producten/diensten:
Feedback:
Help onze diensten te verbeteren door een reden te geven, dit is niet verplicht.